OpensourceAIS

Opensource Apotheek Informatie Systeem

Dit projekt stelt zich tot doel, het ontwikkelen van een Apotheek Informatie Systeem (AIS) en dit te plaatsen in de public domain.


Taken:


Ontwerp filosofie:

In het AIS staat communicatie middels bestaande protocollen met externe systemen centraal.

Dit AIS kan funktioneren als een proxy tussen een betaande AIS en externe partijen.


Uitnodiging tot deelname:

Een ieder, die meent een bijdrage te kunnen leveren aan dit projekt, wordt uitgenodigd deel te nemen